Show simple item record

dc.contributor.authorLorentzen, Håkon Wergeland
dc.date.accessioned2013-12-11T13:24:41Z
dc.date.accessioned2013-12-12T04:08:01Z
dc.date.available2013-12-11T13:24:41Z
dc.date.available2013-12-12T04:08:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 76 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor., 2010
dc.identifier.isbn978-82-7763-338-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177666
dc.description.abstractRapporten rommer en kartlegging og en analyse av statlige tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke støtte fra. Slike tilskudd inngår i tilskuddsregimer; økonomiske midler, regler og institusjonelle rammer for inngang, fordeling og kontroll av disse, samt oppfatninger av tilskuddets formål og nytte. Rapporten beskriver slike regimer. Rapporten omfatter 81 tilskuddsordninger på statsbudsjettet for 2009 som beløp seg til ca. 4,7 mrd. kr. Kul-tur- og Miljøverndepartementet sto for rundt halvparten av tilskuddsordningene, tre departement var helt uten. Med noen unntak var tilskuddene rettet inn mot å styrke bestemte aktiviteter på tilskuddsyterens forvaltningsområde. Blant unntakene finner vi ca. 1,1 mrd. kr. øremerket infrastruktur for sivile (og andre) aktiviteter. 54 tilskudd på til sammen ca. 2,7 mrd. kr. var eksklusivt forbeholdt sivile aktører. Ca. 1,6 mrd. av disse var formet som grunnstøtte, dvs. tilskudd til drift og interne formål. For de øvrige midlene konkurrerte organisasjoner med kommuner, private aktører og andre om å få gjennomføre bestemte aktiviteter. Inngangskriterier angir vilkårene for å falle inn under en ordning, mens fordelingskriterier styrer størrelsen på tildelt beløp. Mellom ulike departement og tilskudd var det store variasjoner i måten ordningene var utformet på. I noen tilfeller (som i idretten) kontrollerte mottakerne selv hvem som skulle falle inn under ordningen. Ca. 3 mrd av fordelte midler skjedde ut fra forhåndsbestemte, mekaniske kriterier, uten bruk av skjønn.
dc.language.isonor
dc.titleStatlige tilskudd til frivillige organisasjoner : En empirisk kartlegging
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-12-11T13:24:42Z
dc.identifier.cristin1075443


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record