Show simple item record

dc.contributor.authorLoga, Jill
dc.date.accessioned2017-06-08T07:17:55Z
dc.date.available2017-06-08T07:17:55Z
dc.date.created2012-01-13T16:48:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7763-369-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445367
dc.description.abstractRapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, deltakende observasjon og kvalitative intervjuer med kommunalt ansatte og ildsjeler i foreningslivet. Det frivillige foreningslivet som belyses er lokalisert på Møhlenpris i Bergen, og omfatter således også beboere i omkringliggende sentrumsbydeler ved indre del av Damsgårdsundet. Dette er i dag områder som i følge den siste levekårsundersøkelsen for Bergen har enkelte økende utfordringer. Dette er dessuten også områdene i Bergen med høyest innvandrertetthet og det er områder som både i dag og tidligere er kjent for høy grad av sosial skjevhet. Dagens foreningsliv blir belyst også ut fra tidligere tiders foreningsliv som var både langt mer omfattende og også sterkere klassedelt. I rapporten skilles det mellom tre større og parallelle sosiale strukturer med tilhørende foreninger i dette boområdet. Først er det lokalt foreningsliv som omfatter både nyere aktiviteter på Frivillighetssentralen og det gamle og tradisjonsrike foreningslivet som for eksempel idrett og buekorps. Videre er det et ekspanderende nettverk knyttet til universitetet og til beboere med høy grad av mobilitet og mindre lokal foranking i nærmiljøet. Til slutt er det trossamfunnene som både før og i dag har vært tilstedeværende i dette nærmiljøet. For minoritetsbefolkning er det særlig det katolske trossamfunnet som utgjør en omfattende og flerkulturell sosial arena, og som på mange måter synes å erstatte den funksjon minoritetsforeninger har i mange lokalsamfunn andre steder. For majoritetsbefolkningen lokalt foregår det sosiale fellesskapet i liten grad gjennom trossamfunn. Det er primært de formaliserte, sekulære foreningene og aktiviteter innen idrett, kultur og frivillighet i nærmiljøet som utgjør fellesskapsarenaer for majoritetsbefolkningen. Særlig gjelder det barne- og ungdomsaktiviteter for barn og deres foreldre. Rapporten konkluderer med at det gjøres mange gode, inkluderende initiativ, men at det synes vanskelig å etablere stabile, felles arenaer for majoritet og (særlig enkelte) minoritetsgrupper.
dc.language.isonob
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.urihttp://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2011/2011-005
dc.titleInkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber140
dc.source.issue2011-5
dc.identifier.cristin885541
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record