Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEimhjellen, Ivar
dc.date.accessioned2017-06-08T07:48:51Z
dc.date.available2017-06-08T07:48:51Z
dc.date.created2017-01-04T15:45:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-505-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445375
dc.description.abstractÅ få gode data omkring innvandrarar og barn av innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv har synt seg å vere vanskeleg. Dette har også vore tilfelle i undersøkinga som ligg bak denne rapporten. Fordelingane i utvalet tyder på at vi har å gjere med det vi kan kalle eit ungt «eliteutval» av innvandrarbefolkninga – at det er ein overvekt av unge og høgt utdanna personar med lang butid i Noreg. Analysane syner at nivået av frivillig arbeid i dette «eliteutvalet» av personar med innvandrarbakgrunn frå Afrika, Asia og Aust-Europa er på nivå med det vi finn i befolkninga elles i Noreg. Men ifølge ei liknande undersøking gjennomført av SSB er nivået mykje lågare. Når det gjeld typar organisasjonar dette utvalet gjer frivillig arbeid for, så liknar det også noko på majoritetsbefolkninga, men skil seg også ut på nokre kategoriar, der mellom anna sosiale og humanitære organisasjonar, religiøse organisasjonar og politiske parti er meir populære. Analysane syner vidare ein samanheng mellom frivillig arbeid generelt og social kapital (tillit og mangfald i sosial nettverk) og mellom deltaking innvandrar/religiøse organisasjonar og mangfald i sosiale nettverk. For å kunne konkludere meir sikkert og på eit meir generelt grunnlag omkring personar med innvandrarbakgrunn si deltaking i norsk frivilligliv, er det behov for grundigare og meir ressurskrevjande undersøkingar som gjev betre svarprosent og har eit meir representativt utval.
dc.language.isonno
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.urihttp://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016-3
dc.titleInnvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber60
dc.source.issue2016-3
dc.identifier.cristin1421044
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel