Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Axel West
dc.contributor.authorGrødem, Anne Skevik
dc.contributor.authorWagner, Ines
dc.date.accessioned2019-09-06T07:20:34Z
dc.date.available2019-09-06T07:20:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7763-640-5
dc.identifier.issn1891-4314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612853
dc.description.abstractRapporten sammenligner utviklingen i inntektssikringssystemene for befolkningen i yrkesaktiv alder og deres bruk i åtte nordeuropeiske land. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter sammenligningen Nederland, Storbritannia og Tyskland. Kapittel 2 gjør rede for hovedtrekk i den kronologiske utviklingen i trygdepolitikken i hvert av de åtte landene over de siste to til tre tiårene. Kapittel 3 sammenfatter forskjeller og likheter mellom landenes trygdesystemer med hensyn til sjenerøsitet, tilgjengelighet og andre generelle systemtrekk. Kapittel 4 tar spesielt for seg dreiningen mot aktivering i sosialpolitikken som alle de åtte landene i varierende grad og på ulike måter har forsøkt å iverksette siden midten av 1990-årene. Kapittel 5 tar opp det mer analytiske spørsmålet hvorvidt den observerte variasjonen mellom land og over tid i trygdesystemene og trygdepolitikken har påvirket andelen trygdemottakere og avhengigheten av henholdsvis trygdeinntekt og arbeidsinntekt blant befolkningen i yrkesaktiv alder. Rapportens funn sammenfattes og diskuteres i kapittel 6.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:14
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleTrygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske landnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO
cristin.fulltext1722109


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal