Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErdvik, Irina Burchard
dc.contributor.authorBjørnarå, Helga Birgit
dc.contributor.authorErvik, Rune
dc.contributor.authorMyksvoll, Thomas M.
dc.contributor.authorEnjolras, Bernard
dc.date.accessioned2023-10-05T06:36:57Z
dc.date.available2023-10-05T06:36:57Z
dc.date.created2023-10-04T10:07:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7763-793-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094320
dc.description.abstractDenne delrapporten fra forskningsprosjektet «Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler» undersøker bruken og merverdien av utstyrssentraler. Disse sentralene tilbyr gratis lån av utstyr til sport og friluftsliv, og er ofte fremhevet som et lavterskeltilbud for lavinntektsfamilier. Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data, inkludert en spørreundersøkelse besvart av 8955 låntakere og intervjuer med 16 låntakere ved 6 utstyrssentraler. Låntakerne er generelt enige om at utstyrssentralene bidrar til aktivitetsdeltakelse for barn, unge, familier med minoritetsbakgrunn og innbyggere uten tilgjengelig utstyr. De opplever også at sentralene gjør det lettere å prøve ut nye aktiviteter og bidrar til redusert miljøbelastning. Tilgjengeligheten til sentralene oppleves som god, og det er enighet om at det er enkelt å låne utstyr. Bare en liten prosentandel av respondentene opplever det som flaut å låne. Miljøhensyn er den vanligste begrunnelsen for å bruke en utstyrssentral, selv om dette formålet er minst forbundet med utstyrssentralene av låntakerne. Andre vanlige begrunnelser inkluderer ønsket om å prøve ut utstyr før kjøp, mangel på råd til eget utstyr, og utstyret har blitt for lite. Rapporten viser at utstyrssentralene hovedsakelig dekker behov for utstyr som oppstår sjelden, og ikke ofte. Flertallet av låntakerne (58 prosent) har lånt mellom 1 og 3 ganger det siste året. Over 90 prosent av låntakerne rapporterer at utstyrssentralen gjør det lettere å prøve ut nye aktiviteter, og 60 prosent oppgir at utstyrssentralen har betydning for deres fysiske aktivitetsnivå. Omtrent 75 prosent av låntakerne rapporterer at utstyret gir dem mulighet til å delta i aktivitet, noe som tyder på at utstyrssentralene er viktige for sosial inkludering. Rapporten konkluderer med at utstyrssentralene er relevante og viktige aktører for å bygge ned barrierer for deltakelse i uorganiserte og selvorganiserte fysiske og sosiale aktiviteter for barn og unge, uavhengig av familieøkonomi.
dc.language.isonob
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleKunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi
dc.title.alternativeKunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi
dc.title.alternativeKnowledge of the effectiveness and operation of equipment centres. Report 2: Use and added value
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber153
dc.source.issue2023:4
dc.identifier.cristin2181521
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel