Now showing items 749-768 of 776

  • Å høre barn i utlendingssaker 

   Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
   Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...
  • Åldrande och olja. Norsk pensionspolitik i internationell belysning 

   Lundberg, Urban (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   På ytan faller den norska pensionsreformen från 2009 in i ett internationellt mönster där industrialiserade länder över hela västvärlden anpassar sina välfärdssystem till en tvingande postindustriell problemvärld. Samtidigt ...
  • Årsmelding 1999 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:1, Report, 2000)
  • Årsmelding 2000 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2001:1, Report, 2001)
  • Årsmelding 2001 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:1, Report, 2002)
  • Årsmelding 2002 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:1, Report, 2003)
  • Årsmelding 2003 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2004:1, Report, 2004)
  • Årsmelding 2004 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2005:1, Report, 2005)
  • Årsmelding 2005 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2006:1, Report, 2006)
  • Årsmelding 2006 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2007:1, Research report, 2007)
  • Årsmelding 2007 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2008:1, Report, 2008)
  • Årsmelding 2008 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2009:1, Report, 2009)
  • Årsmelding 2009 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2011)
  • Årsmelding 2011 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2012)
  • Årsmelding 2012 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2013)
  • Årsmelding 2013 

   Unknown author (Report, 2014)
  • Årsmelding 2014 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2015)
  • Årsmelding 2015 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2016)
  • Årsmelding 2016 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2017)