Now showing items 794-813 of 894

  • Ubehaget i migrasjonsforskningen 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Journal article, 2019)
   Norsk migrasjonsforskning kan se tilbake på en snart 50 år lang historie. Mens det hele startet med sosiologen Aud Korbøls banebrytende studie av de første pakistanske arbeidsinnvandrerne som hadde kommet til Oslo i 1970, ...
  • Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Journal article, 2020)
   Med utgivelsen av Capital in the Twenty-First Century i 2013, satte Thomas Piketty ulikhet på dagsordenen med en kraft som er få akademiske utgivelser forunt. Forskere, allment samfunnsinteresserte så vel som politikere, ...
  • Unaccompanied Minors in Norway : Policies, Practices and Data in 2014 

   Staver, Anne; Lidén, Hilde (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
   This study presents policies, practices and statistics on unaccompanied minor asylum seekers from arrival until settlement or return. It is a contribution to a comparative study by the European Migration Network.
  • Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway 

   Nadim, Marjan (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The traditional male breadwinner model, where men are responsible for economic provision while women are responsible for the home, is in decline across the western world as women are increasingly taking up paid employment. ...
  • Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project Report 2016:02 

   Orupabo, Julia; Kitterød, Ragni Hege (Research report, 2016)
   This report presents results from six interviews with people that are responsible for/or negotiate in collective bargaining, and/or participate in the managing of human resources in their company. The questions applied to ...
  • Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport 

   Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   I perioden fra 1998 til 2014 har det blitt gjennomført i alt seks undersøkelser om frivillig innsats i Norge. Formålet har vært å kartlegge alle typer frivillige innsatser som utføres i det norske samfunnet, samt nordmenns ...
  • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

   Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
  • Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt 

   Ødegard, Guro; Aars, Jacob (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ...
  • Ungdommens politiske bruk av sosiale medier 

   Enjolras, Bernard; Segaard, Signe Bock (Research report, 2011)
   Denne rapporten undersøker hvorvidt sosiale medier er en kanal og arena for ungdommens politiske informasjon og engasjement. Basert på en webbasert spørreundersøkelse blant et utvalg på 5000 personer som bruker sosiale ...
  • Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer 

   Barth, Erling; von Simson, Kristine (Journal article, 2012)
  • Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor? 

   Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege; Zhang, Tao (Research report, 2006)
   I perioden 1995-1998 ble det iverksatt en forsterket tiltakinnsats rettet mot langtidsledig ungdom i aldersgruppen 20-24 år. I denne rapporten evalueres effektene av denne innsatsen.Rapporten viser at den forsterkede ...
  • Ungdomsgjenger - En kunnskapsstatus 

   Lidén, Hilde; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet og er en litteraturgjennomgang av nyere nordisk og internasjonal forskningslitteratur om ungdomsgjenger. Den legger særlig vekt på hva forskningslitteraturen sier om ...
  • Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner 

   Arnesen, Daniel; Nordø, Åsta Dyrnes; Sivesind, Karl Henrik (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
   Formålet med denne rapporten er å bidra med kunnskap om hvordan kulturorganisasjoner inkluderer barn og unge i frivillige kulturaktiviteter, hva som kjennetegner lokale kulturorganisasjoner som har aktiviteter for denne ...
  • Uninformed or Misinformed in the Digital News Environment? How Social Media News Use Affects Two Dimensions of Political Knowledge 

   Haugsgjerd, Atle Hennum; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article examines how the use of social media for news affects citizens’ knowledge about politics and current affairs. We employ a two-dimensional perspective on political knowledge and investigate how factual political ...
  • Union Density Effects on Productivity and Wages 

   Barth, Erling; Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We exploit changes in tax subsidies for union members in Norway to identify the effects of changes in firm level union density on productivity and wages. Increased deductions in taxable income for union members led to ...
  • Union effects on product and technological innovations 

   Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We present theoretical and empirical evidence challenging early studies that found unions were detrimental to workplace innovation. Under our theoretical model, unions prefer product innovation to labor-saving technological ...
  • Unpacking the logics of gendered educational choices: 10th graders’ evaluation of appropriate educational tracks 

   Seehuus, Sara Marie Jorunn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study aims to unpack one element of the logics of gendered educational choices, namely how cultural beliefs about gender can shape young people’s judgements about gendered educational tracks. Through a survey experiment ...
  • Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge 

   Rogstad, Jon Christian (Research report, 2006)
   Temaet for denne rapporten er usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Søkelyset settes spesielt på foreliggende kunnskap om omfanget av diskriminering, og hvor stort hinder denne formen ...
  • User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes 

   Trætteberg, Håkon Solbu (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Democratic user control is a hallmark of Scandinavian schools, but also of other services of the Scandinavian welfare states. This article studies variations in parental control and influences in public and non-public ...
  • Utdanning og kompetanse i idretten 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2013)
   Rapporten setter søkelys på fagliggjørings- og profesjonaliseringsprosesser i idretten. Rapporten viser sammensetningen som gjør det mulig å gi egne kompetanser/utdanning og hvilke forhold som påvirker rekrutteringen av ...