Now showing items 685-692 of 692

  • Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's 

   Hardoy, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  • Yrkesinnsats og karriereutvikling : en studie av et utdanningskull hjelpepleiere 

   Abrahamsen, Bente (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Avhandlingen er en longitudinell studie av hjelpepleieres yrkesinnsats og yrkesutvikling de første 13 årene etter fullført hjelpepleier- utdanning. Så langt det er mulig sammenliknes hjelpepleiere og sykepleiere. Hensikten ...
  • Ytringsfrihet i akademia 

   Strømme, Vidar (Rapport;2020:14, Research report, 2020)
   Den rettslige ytringsfriheten som gjelder generelt i vårt samfunn, er gitt et enda sterkere vern i akademia. I universitets- og høyskoleloven er det bestemt at slike institusjoner skal «fremme og verne akademisk ...
  • Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014 

   Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel; Utheim, Maria (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra den representative befolkningsundersøkelsen gjennomført som en del av det Fritt Ord-støttede prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt». ...
  • Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse 

   Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Research report, 2016)
   Denne rapporten handler om ytringsfrihetens grenser i Norge. Diskusjoner om ytringsfrihet handler gjerne om hvorvidt de grensene som settes av aktuell lov er de adekvate, og om hvilke sosiale og etiske grenser som kan eller ...
  • Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012? 

   Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje (Journal article, 2016)
   I denne artikkelen ser vi på utviklingen i lønns- og inntektsforskjellene i Norge og noen utvalgte land basert på data fra Luxemburg Income Study (2004 og 2010) og Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk påkoplet inntektsdata ...
  • Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk 

   Cools, Sara; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer hovedfunnene fra en spørreundersøkelse om familiepolitikk og holdninger til å få barn, med 7686 respondenter i alderen 24-46 år. Målet med undersøkelsen er å undersøke oppfatninger blant menn ...
  • Элиты и профессионалы/Elites and professions 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Journal article, 2016)
   Sociology of elites and sociology of professions are two different fields of sociology. Admittedly, there are overlapping research interests as in studies of “elite professions”, for instance lawyers or medical doctors, ...