Now showing items 761-780 of 795

  • Young and unemployed, then what? : effects of Norwegian labour market programmes in the early 90's 

   Hardoy, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  • Yrkesinnsats og karriereutvikling : en studie av et utdanningskull hjelpepleiere 

   Abrahamsen, Bente (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Avhandlingen er en longitudinell studie av hjelpepleieres yrkesinnsats og yrkesutvikling de første 13 årene etter fullført hjelpepleier- utdanning. Så langt det er mulig sammenliknes hjelpepleiere og sykepleiere. Hensikten ...
  • Ytringsfrihet i akademia 

   Strømme, Vidar (Rapport;2020:14, Research report, 2020)
   Den rettslige ytringsfriheten som gjelder generelt i vårt samfunn, er gitt et enda sterkere vern i akademia. I universitets- og høyskoleloven er det bestemt at slike institusjoner skal «fremme og verne akademisk ...
  • Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014 

   Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel; Utheim, Maria (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra den representative befolkningsundersøkelsen gjennomført som en del av det Fritt Ord-støttede prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt». ...
  • Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse 

   Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Research report, 2016)
   Denne rapporten handler om ytringsfrihetens grenser i Norge. Diskusjoner om ytringsfrihet handler gjerne om hvorvidt de grensene som settes av aktuell lov er de adekvate, og om hvilke sosiale og etiske grenser som kan eller ...
  • Å høre barn i utlendingssaker 

   Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
   Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...
  • Åldrande och olja. Norsk pensionspolitik i internationell belysning 

   Lundberg, Urban (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   På ytan faller den norska pensionsreformen från 2009 in i ett internationellt mönster där industrialiserade länder över hela västvärlden anpassar sina välfärdssystem till en tvingande postindustriell problemvärld. Samtidigt ...
  • Årsaker til mye covid-19-smitte i enkelte innvandrergrupper. En sammenligning av grupper i tre byområder i Norge 

   Brekke, Jan-Paul; Lidén, Hilde; Tallis, Amanda Miriam (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;2022:11, Research report, 2022)
   Hva er årsakene til at noen innvandrergrupper i Norge ble rammet hardere enn andre av koronapandemien i 2020–2022? I denne rapporten søker vi etter svaret på dette spørsmålet ved å undersøke smittespredningen i syv ...
  • Årsmelding 1999 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:1, Report, 2000)
  • Årsmelding 2000 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2001:1, Report, 2001)
  • Årsmelding 2001 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:1, Report, 2002)
  • Årsmelding 2002 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:1, Report, 2003)
  • Årsmelding 2003 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2004:1, Report, 2004)
  • Årsmelding 2004 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2005:1, Report, 2005)
  • Årsmelding 2005 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2006:1, Report, 2006)
  • Årsmelding 2006 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2007:1, Research report, 2007)
  • Årsmelding 2007 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2008:1, Report, 2008)
  • Årsmelding 2008 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2009:1, Report, 2009)
  • Årsmelding 2009 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2011)