Show simple item record

dc.contributor.authorRogstad, Jon Christian
dc.contributor.authorMidtbøen, Arnfinn
dc.date.accessioned2013-11-22T13:56:54Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:08:52Z
dc.date.available2013-11-22T13:56:54Z
dc.date.available2013-11-23T04:08:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationISF-rapport. 109 p. Institutt for samfunnsforskning, 2009
dc.identifier.isbn978-82-7763-287-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177497
dc.description.abstractI dette forprosjektet vurderes mulighetene for bruk av situasjonstesting i en studie av etnisk diskriminering på det norske arbeidsmarkedet. Situasjonstesting er en metode som tar i bruk iscenesatte søknader og skuespillere for å undersøke forekomsten av diskriminering på etnisk grunnlag i ansettelsesprosesser i arbeidslivet. Hensikten er å få innsikt i hva arbeidsgivere gjør i praksis. Til tross for at situasjonstesting er benyttet i både Sverige og Danmark, samt en rekke andre europeiske land, er metoden aldri brukt i Norge. Dette skyldes at metoden er heftet med forskningsetiske betenkelighe-ter knyttet til fraværet av informert samtykke. En viktig del av forprosjektet har derfor vært å arbeide med forskningsetiske problemstillinger, samt å få prosjektet prøvet for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Rapporten består av flere ulike deler: For det første et overgripende innledningskapittel der det argumente-res for bruken av situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet, og der vi ser prosjektet i sammenheng med rasisme og diskriminering i Norge. For det andre inkluderes en kunnskapsoversikt der det redegjøres for metoden og resultater i utvalgte land. En tredje del utgjøres av en artikkel rapportforfatterne har publisert i tidsskiftet Søkelys på arbeidslivet. Den fjerde delen består av vår korrespondanse med NESH. På grunn-lag av de internasjonale studiene identifiserer vi viktige dimensjoner som må vurderes i et eventuelt prosjekt med bruk av situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet, før vi til slutt skisserer to forskningsopplegg med ulikt omfang. Denne rapporten er kun tilgjengelig i digital utgave.
dc.language.isonob
dc.titleFra symptom til årsak : Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T13:56:54Z
dc.identifier.cristin916117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record