Show simple item record

dc.contributor.authorTrætteberg, Håkon Dalby
dc.contributor.authorSivesind, Karl Henrik
dc.date.accessioned2016-02-23T14:45:11Z
dc.date.accessioned2016-05-13T08:44:45Z
dc.date.available2016-02-23T14:45:11Z
dc.date.available2016-05-13T08:44:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citation55 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2015
dc.identifier.isbn978-82-7763-470-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389367
dc.description-
dc.description.abstractIdeelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- og omsorgsfeltet i Norge. Denne rapporten ser på hvilken merverdi som er spesiell for de ideelle og som dermed ikke kan oppnås gjennom bruk av offentlige eller kommersielle tjenesteleverandører. Rapporten er utarbeidet etter at det ble klart at et nytt EU direktiv om offentlige anskaffelser etter alt å dømme vil frata offentlige innkjøpere muligheten til å reservere anbudskonkurranser for ideelle leverandører innenfor helseog omsorgstjenestene. Konklusjonene i rapporten er basert på tidligere forskning og kvalitativ primærdata. Den internasjonale forskningen som presenteres viser at ideelle ofte har kvaliteter knyttet til mangfold og valgfrihet, tillit, sosial innovasjon og frivillighet, men at disse særtrekkene er avhengige av finansiering, styring og regulering. Det finnes ikke tilstrekkelig forskning til å kunne fastslå i hvilken grad ideelle leverandører i Norge gir den aktuelle merverdien. Representanter for ideell sektor selv mener imidlertid at offentlige anbudskonkurranser og kontroll er med på å undergrave de ideelles mulighet til å utvikle særtrekk og merverdi.
dc.description.abstractNon-profit organizations are an important part of the publicly financed health and care services in Norway. This report investigates what sort of advantages and distinctiveness held by the nonprofits that cannot be realized through for-profit or public service providers. The report is written in anticipation of a new EUdirective on public procurement that curtails the opportunity to reserve public tenders for non-profit organization in the health and care service area. Both earlier research and new data inform the conclusions of the report. The international research shows that non-profits often have advantages related to service plurality and choice, trust, social innovation and volunteerism. These features are dependent on financing, steering, and regulation. There is not sufficient research to make clear to what extent nonprofits in Norway provide such advantages and distinctiveness, but representatives from the sector find that the design of public tenders and the purchasers’ control of the services inhibit the opportunities to develop distinctiveness and hence particular advantages.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://sivilsamfunn.no/content/download/108121/1857028/file/VR_2015_2_V4_nett.pdf
dc.titleIdeelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet
dc.title.alternativeDistinctiveness and advantages of nonprofit providers of health and care services
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-02-23T14:45:11Z
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200::Political science and organisational theory: 240
dc.identifier.cristin1259300
dc.subject.keywordHelsetjenester / Health-services
dc.subject.keywordIdeelle organisasjoner / Nonprofit organizations
dc.subject.keywordMerverdi / Added value
dc.subject.keywordOmsorgstjenester / Care services


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record