• NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data 

   Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Do skills protect against exclusion in adult ages, and how important are the skills acquired before the age of 16 years versus those acquired later on? We match the scores on numeracy and literacy skills from the 2011 PIAAC ...
  • Nettverkssamfunn og frivillig organisering : En kunnskapsstatus 

   Enjolras, Bernard (Research report, 2008)
   Denne rapporten har til hensikt å oppsummere den tilgjengelige kunnskapen på en problemstilling som blir viktigere for forståelsen av frivillige organisasjoners utvikling i Norge: hvordan utviklingen av et nettverkssamfunn ...
  • Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner 

   Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Kruse, Anja Emilie (Research report, 2012)
   Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fan-tastiske ...
  • Networking, Lobbying and bargaining for Pensions: Trade union power in the Norwegian pension reform 

   Grødem, Anne Skevik; Hippe, Jon Mathias (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norway reformed its pension system in 2011, introducing a Swedish-style, NDC system. Contrary to expectations, the reform was largely supported by the dominant confederation of trade unions, the LO. In this article, we ...
  • No Youth Left behind? The Long-Term Impact of Displacement on Young Workers 

   Hardoy, Ines; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   We investigate short- and long-term impacts on labour market outcomes of experiencing a displacement for young workers. The period under study is 2000–2009. The end of the observation period is characterised by a shrinking ...
  • Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 

   Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. ...
  • Normative European Jurisprudence in a Refugee and Migration context 

   Vevstad, Vigdis; Mysen, Charlotte (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2011)
   Denne studien omfatter sammendrag og analyse av viktige dommer innen asyl- og innvandringsfeltet fra EU-domstolen hvor domstolen har fortolket bestemmelser i Statusdirektivet, Prosedyredirektivet, Mottaksdirektivet, Dublin ...
  • Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

   Kraglund, Karin Oline; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  • Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring 

   Børing, Pål (Research report, 2002)
   Hvilke problemstillinger står sentralt i norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring? Hvilke teorier og metoder og hva slags data hviler denne forskningen på? Hvilke resultater har forskningen frembragt? ...
  • Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv 

   Pedersen, Axel West (Chapter, 2017)
  • Norske idrettslag 2000 : Struktur, økonomi og frivillig innsats 

   Enjolras, Bernard; Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2001)
   Rapporten presenterer data fra en større undersøkelse av norske idrettslag: Idrettslagsundersøkelsen 1999–2000. For det første gir rapporten en oversikt over strukturelle trekk ved norske idrettslag: størrelse, ...
  • Norske idrettslag 2002 : Kunnskap, ledelse og styring 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider ...
  • Norway : Defining the Voluntary Sector 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   In this report, a picture of how the voluntary sector is conceptualised in Norway is presented. How do traditional and national understanding of the role and functions of voluntary associations compare to those of the ...
  • Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45 

   Pedersen, Axel West (Research report, 2018)
   In March 2018, the Government and the public sector unions reached an agreement to adapt the public sector occupational pension schemes to the main principles of the 2011 National Insurance pension reform. With this ...
  • Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State 

   Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie; Kindt, Marianne Takvam (Chapter, 2019)
  • Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling 

   Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Chapter, 2018)
   Kapittel 1 i "Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge".
  • Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold? 

   Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøker vi nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører i Norge. Vi spør i hvilken grad samskaping, som en ny måte å forstå samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på, finner ...
  • Nye veier til godt lokaldemokrati? 

   Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne ...
  • Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien 

   Barth, Erling; Schøne, Pål (Research report, 2006)
   I denne rapporten tar vi for oss en del nyere emner innenfor arbeidsmarkedsøkonomien. Formålet er å gi en innføring for ikke-spesialister. Vi tar for oss en del temaer som har preget den faglige debatten de seneste ti ...
  • Næringslivets velferdspolitiske rolle. 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Conference object, 2008)
   Hvorfor er det interessant å diskutere næringslivets velferdspolitiske rolle nå? 1. Det synes å ha blitt vanligere at private bedrifter tilbyr sine ansatte rettigheter og velferdstjenester som går utover det offentlige ...